skip to Main Content

Let op: de webwinkel is nog niet in functie. Er kunnen geen bestellingen geplaatst worden. Sluiten

Het lidmaatschap geeft recht op het toetreden tot een van de lokale afdelingen, dit is echter niet verplicht. Elke afdeling voegt de naam Succulenta toe aan de naam van de plaats of regio waar zij haar activiteiten uitoefent. Men kan echter alleen lid worden van een afdeling als men lid is van de landelijke vereniging. Leden van de vereniging hebben stemrecht, maar kunnen hun lidmaatschapsrechten slechts uitoefenen in één afdeling.

De afdelingen stellen zelf hun lidmaatschapbijdrage vast. In ruil voor die bijdrage organiseren zij regelmatig (meestal maandelijks) bijeenkomsten waarbij lezingen worden gegeven, planten worden geruild of verkocht, organiseren ze busreisjes naar succulentenkwekers en kopen ze voor hun leden materialen in (zoals potten, kunstmest en etiketten). Sommige afdelingen organiseren één of twee keer per jaar een tentoonstelling of verkoopbeurs.

In Nederland heeft Succulenta in totaal 23 afdelingen. Hieronder treft u deze afdelingen aan.  Als een afdeling activiteiten organiseert, een eigen website heeft of een nieuwsbrief/blaadje publiceert, dan kunt u dat op hun deel zien.


Achterhoek

Contactpersoon

Mw. A. Heijnen, e-mail

Afdelingsblad Ad Rem januari 2016 ; februari 2016; maart 2016; april 2016; mei 2016; juni 2016; juli 2016; september 2016;oktober 2016; november 2016; december 2016; januari 2017; februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; juli 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017; december 2017januari 2018; februari 2018; maart 2018; april 2018; mei 2018; juni 2018; juli 2018; augustus-september 2018; oktober 2018; november 2018; december 2018; januari 2019

Afdelingsbijeenkomsten 2e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Kruidenhof te Mallum | Mallumse Molenweg 39 | Eibergen

Programma 2018
11 januari        Henk Viscaal lezing Chili 2017.
8 februari        Jaarvergadering + Diddy Hoogstraten.
8 maart            Lezing Ludwig Bercht.
12 april             Gastspreker.
3 mei                Geert Bourgonje. (In Neede)
5/6 mei            Lenteweekend.
26 mei              Cactusreisje.
14 juni              Tuinbezoek Jur Hardiek.
12 juli               Tuinbezoek Piet Hoogers.
augustus          Vakantie.
13 september  Gert Ubink lezing.
1 oktober         Ruilavond.
8 november    Gastspreker.
13 december   Praat / Spel ? Fotoavond.


Dordrecht

Contactpersoon

Dhr. J. Schotman e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e donderdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

J. Schotman | Haaswijkweg-West 118 |3319 GE Dordrecht


Drenthe

Contactpersoon

Dhr. H.A. Mecklenfeld e-mail

Bijeenkomsten zijn in zalencentrum Muller | Paltz 7 | Beilen |Aanvang 20.00 uur


Eindhoven

Contactpersoon

Roelof Salters e-mail

Afdelingsblad

Afdelingsbijeenkomsten

2e maandag van de maand | Aanvang 19:30 uur

De Hoeksteen | Gerritsonlaan 1A | 5624 JL Eindhoven | Tel: 040-2372448


Fryslân

Contactpersoon

Dhr. H. Sleifer e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

1e of 2e zaterdag van de maand | Aanvang 9.30 uur

Bos van Ypey | Tytjerk


Gorinchem / ’s-Hertogenbosch

Contactpersoon

Dhr. A. van Zuijlen e-mail

Afdelingsblad Gorboschia januari 2016, april 2016, juli 2016, oktober 2016, januari 2017, april 2017; oktober 2017, januari 2018; april 2018; juli 2018; oktober 2018; januari 2019

Bijeen komsten zijn in het algemeen op de tweede maandag van de maand in Herberg ‘de Prins’ | Hoogstraat 50 | 5258 BE Berlicum

Programma 2019

maandag 14 januari   Jaarvergadering/zaaiwedstrijd

maandag 11 februari  Lezing ?

maandag 11 maart      Lezing over Cuba door Andre van Zuijlen

maandag 8 april          Fotowedstrijd en plantenkeuring

zaterdag 18 mei           Cactusreisje samen met de afdelingen Eindhoven en Tilburg, opstapplaats                                                          Stappegoorweg 1, 5022 DA Tilburg

za 15/zo 16 juni            Jubileumweekend 100 jaar Succulenta in de Botanische tuinen “de Uithof Utrecht”

maandag 22 juni         Open kas met BBQ bij Frans en Tonny Mommers

zaterdag 15 juli            Open kas bij Hans en Netty Sleutjes

maandag 12 aug          Open kas bij Andre van Zuijlen

maandag 9 sept           Lezing samen met Eindhoven en Tilburg, organisatie door afdeling Tilburg

maandag 14 okt           Plant en praatje

maandag 11 nov          Lezing over Mexico Door Frans Mommers

maandag 9 dec            De quiz

 

Gouda e.o.

Contactpersoon

Dhr. J. Schouten e-mail

Afdelingsblad Cactusgoud januari 2016, februari 2016; maart 2016; april 2016; mei 2016; september 2016; oktober 2016; januari 2017februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017; december 2017; januari 2018; februari 2018; maart 2018; april 2018; mei 2018

Afdelingsbijeenkomsten

3e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Zalencentrum ‘De Veste’ | Ridder van Casweg 300 | Gouda

Programma 2018(concept)

18 jan     jaarvergadering

15 feb     praatavond

15 mrt    Peter Knippels: bolgewassen

19 apr    Wim Alsemgeest: Mexico

17 mei    Paul Shirley ‘mijn verzameling’

14-jun    kasje kijken Bij Rob v d Pols

juli/aug vakantie

20 sept  Nico Uittenbroek Gewasbescherming ?

18 okt    Mieke enz..?? Planten op Kreta orchideeën

15 nov   Geert Bourgonje nog samen te stellen ?

13 dec   eindejaar avond allemaal gezelligheid troef


Groningen en Ommelanden

Contactpersoon

Veroniek Bicknese e-mail

Voor het afdelingsblad GSP (Grunneger Succulenten Proat): zie de website

Bijeenkomsten zijn in het algemeen iedere derde maandag van de maand in de zaal van de buurt- en speeltuinvereniging ‘Selwerd’ | Elzenlaan 72 | Groningen | info: 050-5711354|Aanvang 19.30 uur

Programma 2018

15 januari         Lezing door Wolter ten Hoeve over Mexico 2017.
19 februari       Lezing door Rudolf Schwab over Lithops.
19 maart           Lezing door Peter van Dongen over de Antillen.
16 april             Lezing door Bertus Spee over Madagaskar (gezamenlijke avond met de afdeling Drenthe).
12 mei               Kasje kijken.
18juni               Onderlinge verkoop (en planten van de maand en/of andere activiteiten).
mei/juni           Bezoek aan Ortsgruppe Bremen.
22 augustus     Kas kijken bij Gerard Geling.
17 september   Lezing door Uli Dosedal over Mexico voorjaar 2017.
15 oktober        Lezing door Coby over Mexico 2010, deel 2.
19 november    Lezing door Piet Kamminga over zijn vakantie in Zuid-Afrika.
10 december    Jaarvergadering. Lezing door Coby Keizer over cristaten in Mexico.


Haag- en Westland

Contactpersoon

Peter Beurskens peterbeurskens@casema.nl

nieuwsbrief februari 2016; juli 2016; september 2016; februari 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; juli 2017; augustus 2017; oktober 2017januari 2018; februari 2018

Afdelingsbijeenkomsten

In het algemeen iedere 4e dinsdag van de maand om 20:00 (zaal open vanaf 19:30)
Gebouw Middin, voorheen Steinmetz/de Compaan | Huis te Landelaan 492 | 2283 VJ | Rijswijk
Parkeren en 1x koffie gratis. Introducee’s met groene interesse of bijna groene vingers zijn van harte welkom.
Op de avonden is er in de pauze een verloting van succulente planten.

Programma 2018

27 februari     Lezing door Aad Vijverberg, Zuid-Mexico deel 2
27 maart         Lezing van Ruud Tropper over Schlumbergera en de hybriden.
24 april           Doe avond, zaaien
5 mei               Open-dag van de afdeling,
22 mei             Planten praatje, leden vertellen over meegebrachte eigen planten.
26 juni             Nog in te vullen.
24 juli              Nog in te vullen.
28 augustus    Nog in te vullen.
25 september Nog in te vullen.
23 oktober      Lezing door Ludwig Bercht: Argentinië 2018


Haarlem e.o.

Contactpersoon

Henk van der Zouwen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

3e woensdag van de maand | Aanvang 20:00 uur

Arthur van Schendelplantsoen 2
Haarlem (Noord)

Informatie:  I. van der Zouwen | Tel: 06-12256825


Den Helder

Contactpersoon

J.H.M. Janssen e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e zaterdag van de maand | 14.00 uur

Oranjerie De Groene Parel | Soembastraat 83 | 1782 SM Den Helder | Tel: 0223-614206


Hoeksche Waard

Contactpersoon

Mw. J. Hoogvliet-Blok | Tel: 0186- 617925

Afdelingsbijeenkomsten

2e donderdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Natuurbezoekerscentrum ‘Hoeksche Waard’ | Rijkshaven | Numansdorp


Maas en Peel

Contactpersoon

Dhr. W. Rooijakkers e-mail

Website

Afdelingsblad winter 2015; voorjaar 2016; zomer 2016; najaar 2016; winter 2016;voorjaar 2017; zomer 2017; herfst 2017; winter 2017; voorjaar 2018; zomer 2018; najaar 2018

Bijeenkomsten zijn in feestzaal LimianZ | Kaldenkerkerweg 182b | 5915 AH Venlo | Aanvang 20.00 uur | Info: 077-3548969

Programma 2019 (onder voorbehoud)

22 januari 2019 Ledenbijeenkomst.

26 februari 2019 ALV en presentatie: cristaten uit de kas van dhr. Knapen.

26 maart 2019 Doe-avond in de cactuskas van de botanische tuin, Jochumhof te Steijl.

23 april 2019 Ledenbijeenkomst.

28 mei 2019 Ledenbijeenkomst.

25 juni 2019 Buitenbijeenkomst, op bezoek bij een lid.

30 juni 2019 Cactus en exotische plantenbeurs in tuincentrum Velden te Velden.

Met promotie-actie in kader van 100 jarig bestaan.

27 augustus 2019 Doe-avond in de cactuskas van de botanische tuin, Jochumhof te Steijl.

24 september 2019 Ledenbijeenkomst.

22 Oktober 2019 Ledenbijeenkomst.

26 november 2019 Ledenbijeenkomst.

17 december 2019 Interactieve plantherkenning door dhr W. Rooijakkers.


Nijmegen e.o.

Contactpersoon Mw. R. Maessen-Claessen e-mail

Afdelingsblad Noviocactum februari 2016 , maart 2016, special edition maart 2016, april 2016, mei 2016, juni 2016, juli 2016,augustus 2016; september 2016november 2016; december 2016; januari 2017; februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; juli 2017; augustus 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017december 2017; januari 2018; februari 2018; maart 2018; april 2018; mei 2018; juni 2018; juli 2018; augustus 2018; september 2018; oktober 2018; november 2018; december 2018; januari 2019

bijeenkomsten zijn over het algemeen de 1e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

HELICON opleidingen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen

Programma 2018

9 jan        Nieuwjaarsborrel bij Nia en Jac

6 febr      Jaarvergadering

6 maart   Lezing Theo over Madeira

3 april      Lezing Wiebe Bosma ‘Een jaar rond sukkelen met succulenten’

1 mei        Lezing over Bonsai door de bonsaivereniging

5 juni       Kasbezoek bij Nia en Jac

17 juni     Cactusmarkt in het Kolpinghuis

3 juli        Kasbezoek bij Johanna

7 aug        Kasbezoek bij Jan Braks

4 sept      Lezing van Andre van Zuijlen over Namibië

2 okt        Lezing Ludwig Bercht

13 nov      Praatavond

18 dec       Macroquiz door Mireille


Tilburg

Contactpersoon

Dhr. Pim van Halteren e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e maandag van de maand | Aanvang 20.00 uur

De Poorten | Hasseltstraat 194 | Tilburg


Voorne-Putten en Rozenburg

Contactpersoon

P.C. de Jong dejong.succulenta.vpr@hotmail.com

Afdelingsbijeenkomsten

1e donderdag van de maand | Aanvang 19.30 uur


Wageningen e.o.

Contactpersoon

Mw. C. Geris e-mail

Afdelingsblad Xerophyta februari 2016, april 2016, juni 2016, september 2016, december 2016; februari 2017; april 2017; juni 2017; september 2017; december 2017; februari 2018 ; april 2018; juni 2018; oktober 2018; december 2018

Bijeenkomsten over het algemeen op de tweede donderdag van de maand.
Speeltuinvereniging ‘Tuindorp’ | Floralaan 20-B | 6707 HR Wageningen | Aanvang 20.00 uur

Programma 2018

8 februari: lezing door Ludwig Bercht over zijn reis naar Paraguay
8 maart: praatavond.
12 april: lezing door Andre van Zuijlen over Mexico.
8 maart: praatavond
12 april: Lezing door Andre van Zuijlen over Mexico.
2 mei: Excursie naar kwekers in Duitsland.
5 mei: Deelname aan geraniummarkt in Veenendaal.
14 juni: Doe-avond en plantenkeuring.
20 juni: Kasbezoek bij Eric van Workum.
16 augustus: Zomeravondbijeenkomst bij Coert en Kathelijne van Dijk.
13 september: Foto’s van leden en verslag Turbinicarpuswerkgroep.
4 oktober: Grote najaarsverloting.
8 november: Lezing door Paul Shirley over Caudex-planten.
13 december: Gezellige avond.

 


West-Brabant

Contactpersoon

Dhr. H. Schippers e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

3e zaterdag van de maand | Aanvang 14.00 uur

Café Marktzicht | Markt 50 | Etten-Leur


West-Friesland

Contactpersoon

R. Wiecherink e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

Laatste vrijdag van de maand | Aanvang 20.00 uur

Wijkcentrum Kersenboogerd | Brederodegracht 1 | Hoorn


Zaanstreek-Waterland

Contactpersoon

Mw. A. van Leeuwen e-mail

Website

Afdelingsblad

Afdelingsbijeenkomsten

1e vrijdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

‘De Springplank’ | Saenredamstraat 34 | Assendelft | Info: 075-6400465 (alleen tijdens clubavond)


Zeeland

contactpersoon

Dhr. H. Weezepoel e-mail

Website www.zeeculenta.nl

Afdelingsblad Zeeculenta januari 2016; februari 2016maart 2016; april 2016; mei 2016; juni 2016; augustus 2016; oktober 2016; november 2016; december 2016; januari 2017; februari 2017; maart 2017; april 2017; mei 2017; juni 2017; augustus 2017; september 2017; oktober 2017; november 2017; december 2017; januari 2018; februari 2018; maart 2018;  april 2018; mei 2018juni 2018; augustus 2018; september 2018; oktober 2018; november 2018december 2018

Afdelingsbijeenkomsten: iedere laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli en december dan is er geen bijeenkomst

Het Arendshuis, Torenring 46, ’s Heer-Arendskerke

Data clubbijeenkomsten in 2018

26 januari     Jaarvergadering

23 februari    Zuid-west Amerika door Frans Mommers

30 maart       Argentinië door Andre van Zuijlen

4 mei

25 mei

29 juni

31 augustus   Lezing door Marcel Stolk.

28 september

26 oktober

23 november


Zuid-Limburg

Contactpersoon

Dhr. H. Ruinaard email

Afdelingsbijeenkomsten

1e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur

Gemeenschapshuis | Hoofdstraat 12 | Schimmert | Info: 045-4042504


Zwolle

Contactpersoon

Mw. W. Adams-Blom e-mail

Afdelingsbijeenkomsten

2e dinsdag van de maand | Aanvang 19.30 uur Burgemeester Vos de Waelstraat 2 in Zwolle

Programma 2019

8 jan            Jaarvergadering, na de pauze een quiz o.l.v. Simon Meijers.

12 feb          Ludwig Bercht over Argentinië.

19 maart    Henk Viscaal: Chili, deel 2.

9 april         Wiebe Bosma, een jaar rond sukkelen met succulenten.

14 mei         Kasbezoek bij Hennie Mecklenfeld.

15 juni         Excursie naar De Uithof t.g.v. 100 jaar Succulenta.

10 sept        André van Zuylen over Chili, geen Copiapoa.

8 okt           Nico Uittenbroek over Bretagne.

12 nov         Geert Borgonje: Mesems.

10 dec         Coby Keizer over Zuid Afrika.

 

Back To Top